Webpad Kinderarbeid
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Vernieuwd: februari 2023

Als je thuis wel eens een klusje doet is dit geen kinderarbeid. 

 

Antwoordlink:

 

Lees verder
(Advertentie)

Kinderen die kinderarbeid verrichten, doen dit vaak om verschillende redenen.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Op je werkblad staat een verhaaltje over de kinderarbeid in Nederland. Er zijn een aantal woorden weggelaten in de tekst. Kun jij ze weer op de goede plaats terugzetten?

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Eeuwenlang was het heel normaal dat kinderen meehielpen met het werken op het land of in het huishouden en later in de fabrieken. 

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Gelukkig waren er in Nederland mensen die het voor de kinderen opnamen, zoals schrijvers en politici.

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder
(Advertentie)
(Advertentie)

In heel veel landen op de wereld is kinderarbeid nog heel gewoon.

 

Antwoordlink:

 

Lees verder

Eén van de rechten van het kind is dat je géén kinderarbeid hoeft te verrichten. 

Maar er zijn nog meer belangrijke rechten voor het kind. 

 

Antwoordlinks:

 

Lees verder

Vicieuze cirkel.  

De opdracht staat op je werkblad.
Er is geen antwoordlink bij deze opdracht.

 

Wat kun jij doen?

Antwoordlink:

 

 

Lees verder

In dit webpad heb je veel geleerd over Kinderarbeid.
We eindigen met een puzzel. 

De antwoorden op de vragen die op je werkblad staan, kun je halen uit de antwoordlinks van de andere vragen.

Zet de antwoorden in de hokjes.
Wat lees je onder de pijl?

 

Lees verder
(Advertentie)
(Advertentie)

Memoryspel over kinderarbeid en het Kinderwetje van Van Houten.

Wat weet jij er al allemaal van? 

Doe je best!

 

Doe-link:

 

Lees verder

Online woordzoeker over kinderarbeid in Nederland. Als je alle woorden gevonden hebt lees je een zin.

 

Doe-link:

 

Lees verder

Op deze oude schoolplaat kun je goed zien hoe een ouderwetse glasblazerij er in Nederland uit zag.

Ook daar was veel kinderarbeid zoals je kunt zien. 

 

Lees hieronder maar eens het volgende verhaaltje:

 

Bekend is het verhaal van de glasfabriek van Petrus Regout in Maastricht.
De ovens brandden er dag en nacht en de fabriek draaide met twee ploegen.
Elke ploeg werkte twaalf uur.
Kinderen ook.
Om twaalf uur ’s nachts liepen kinderen van negen jaar slaperig naar hun werk.
Regout vond dat geen probleem.
Volgens hem konden ze wel wat slaap missen.

 

Bron: Entoen.nu

 

Doe-link:

 

Lees verder

Kleurplaat over kinderarbeid.

Maak er wat moois van!

 

Doe-link:

 

Lees verder

Deze Klokhuisaflevering is speciaal gewijd aan het Canon-onderwerp over de kinderarbeid in Nederland.
De moeite waard om te bekijken!

 

Doe-link:

 

Lees verder

Logigram over kinderarbeid in de 18e eeuw.
Print het werkblad wel eerst even uit.

 

Pluslink: